Hibakeresés

Hibakeresés JavaScriptben

A console.log() utasítást gyakran használjuk fejlesztés közben, de azt tudtad, hogy a console objektumnak közel 20 metódusa van?

Üzenet típusok

Érdemes az üzeneteknél feltüntetni az üzenet típusát, ekkor nem csak az üzenetek jelennek meg különböző stílussal, de a konzol panelen is szűrhetünk a különböző típusokra.

console.log('Üzenet');
console.info('Információ');
console.warn('Figyelmeztetés');
console.debug('Hibakeresés');
console.error('Hiba');

Színes utasítások

Az üzenetek megjelenítését mi magunk is módosíthatjuk. Lehetőség van egyszerű CSS formázásokat használni.

console.log('%cSzínes üzenet', 'background-color:yellow;font-size:14px');

További printf-szerű paraméterek

Megadhatunk egyszerre több paramétert is, melyek egymás mellett jelennek meg.

console.log('Egy: ', 1, ', Objektum: ', {a: 1});

Vagy printf-szerű behelyettesítéseket is használhatunk. (%s string, %i, %d szám, %f lebegőpontos szám, %o objektum, %c formázás)

console.log('Egy: %i, Objektum: %o', 1, {a: 1});

Firebug esetén megadhatjuk, hogy milyen pontossággal szeretnénk látni a lebegő pontos számot.

console.log('Pi: %f', Math.PI);
console.log('Pi: %.2f', Math.PI);

Assertion (logikai kijelentés)

Hibakeresés esetén az egyik leghasznosabb utasítása a console objektumnak az assert. Két paramétert kell átadni, egy logikai változót és egy hibaüzenetet. Amennyiben a logikai változó hamis, akkor megjelenik az üzenet, különben nem.

var a = 1, b = 2;
console.assert(a == 1, 'Az "a" nem egyenlo eggyel!');
console.assert(a == b, 'Az "a" nem egyenlo a "b"-vel!');

Megadhatunk több paramétert is, ekkor a következő alakban jelennek meg a paraméterek.

var a = {b: 2}, b = {a: 1};
console.assert(a.b == b.a, 'Az "a.b" nem egyenlo a "b.a"-vel!', a, b);

Ugyanezt az eredményt kapjuk egy if feltétellel és az exception-nal.

var a = {b: 2}, b = {a: 1};
if (a.b != b.a) {
  console.exception('Az "a.b" nem egyenlo a "b.a"-vel!', a, b);
}

Debugger

Nem a console objektum része, ám a téma miatt mindenképpen ide tartozik a debugger utasítás. Ezzel egy töréspontot tehetünk a forráskódba, amikor a böngésző eléri ezt az utasítást, akkor megáll a futás és mi léptethetjük a böngészőt, közben figyelhetjük a változók értékeit.

function A (n) {
  return B(n + 1);
}
function B (n) {
  debugger;
  return n + 2;
}
A(5);

Csoportosítás

Ha egyszerre több üzenetet szeretnénk megjeleníteni, akkor a csoportosítás hasznunkra lehet. A group és a groupEnd között kiadott üzeneteket egyben kezelhetjük, azokat egyszerre eltüntethetjük, illetve megjeleníthetjük. A csoportokat egymásba lehet ágyazni. Továbbá a group helyett használhatjuk a groupCollapsed utasítást, ekkor a csoport összecsukva jelenik meg.

console.group('A');
console.log(1);
console.group('B');
console.log(2);
console.groupCollapsed ('C1');
console.log(3);
console.log(4);
console.groupEnd();
console.group ('C2');
console.log(5);
console.log(6);
console.groupEnd(); // C2
console.groupEnd(); // B
console.groupEnd(); // A

Futásidő mérése

Megmérhetjük, hogy egy-egy szakasz mennyi idő alatt fut le.

console.time('t');
var a = 0;
for (var i = 1; i < 1e6; i++) {
  a += i * i;
}
console.timeEnd('t');

Futásidő elemzés (Profile)

Ha ennél részletesebb eredményre van szükségünk, akkor a futásidő elemzés függvényhívásonként megmutatja nekünk, hogy mi mennyi időt vett igénybe.

function faktorialis (n) {
  return n > 1 ? n * faktorialis(n-1) : 1;
}
console.profile('faktorialis');
faktorialis(5);
console.profileEnd();

Időbélyeg

Néha egyszerűen elegendő csak annyi, hogy lássuk egy-egy utasítás mikor következett be.

console.timeStamp('Alkalmazás elindult...');

Tracing

A trace megmutatja, hogy milyen függvényhívások történtek a trace -ig.

function A (n) {
	return B(n + 1);
}
function B (n) {
	return C(n + 2);
}
function C (n) {
	console.log(n);
	console.trace();
}
A(5);

Számolás (count)

Ha csupán arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy utasítás hányszor futott le, akkor a count-ot is használhatjuk:

// Legnagyobb közös osztó
function lnko (a, b) {
  console.count('lnko');
  if (a == b) {
    return a;
  }
  return a < b ? lnko(a, b - a) : lnko(a - b, b);
}
lnko(48, 80);

Tulajdonságok listázása

A dir segítségével kilistázhatjuk az objektum tulajdonságait, a dirxml-lel XML vagy HTML elemeket írhathatunk ki.

console.dir(document.location);
console.dirxml(document.body);

Táblázat

Amennyiben egy olyan tömböt vizsgálunk, amelyben csupa hasonló alakú objektumok vannak, akkor a table függvényre van szükségünk.

var list = [
  {id: 1, name: 'Aladar', city: 'Budapest', company: 'Company I.'},
  {id: 2, name: 'Bill', city: 'Los Angeles', company: 'Company II.'},
  {id: 3, name: 'Conrad', city: 'Berlin', company: 'Company I.'}
];
console.table(list);

A kapott táblázatban az oszlop fejlécekre kattintva rendezhetjük is a táblázatot.

Törlés

Az utasítás, amely üríti a konzol tartalmát.

console.clear();

Böngésző támogatás

Szerencsére ma már kisebb-nagyobb eltérésekkel, de az összes modern böngészőben megtalálhatóak az itt leírtak. A cikk végén a linkek között az összes böngésző console API-jának a leírását megnézheted! Hogy mely függvények támogatottak legegyszerűbben a console.dir(console); utasítással nézheted meg!

Zárszó

Remélem sikerült felhívni a figyelmet ezekre a kevésbé használt, de hasznos segédeszközökre, és ezután többször előkerül majd fejlesztés közben a debugger, a console.assert, a console.trace, a console.table, vagy a console.profile.

További linkek